Кавка Віктор Васильович

Навчально-методична робота

1.Cпівавтор підручника із грифом МОН - Автор розділу :Поняття та основні характеристики політичної системи суспільства / В.В. Кавка // Політологія для вчителя: навч. Посібн. Для студ. Педагогічних ВНЗ / за заг. Ред.: К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка. – К.: Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2011. –  С.105-117.

2.Здані до друку Методичні рекомендаціїї по вивченню теми: "Політична система суспільства" в курсі політологіїї для студентів усіх форм навчання